Rychlé hledání

FORMULÁŘ OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

FORMULÁŘ OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: …………………………

IČ………….

…………………………

 

e-mail: …………………………

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………….

 

 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*):

 

……………………………………………………………………………………….

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

……………………………………………………………………………………….

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

………………………………………………………………………..................

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

……………………………………………………………………………………….

 

 

Datum:

 

……………………......................................................................

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Vyhledávání podle vozidel

Katalog podle výrobků

Veškerý obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem č. 121/2000 Sb a jeho kopírování bude trestně stíháno.